Lihan jakautuminen 1941/42

Seppo Jyrkinen, 17.8.2014

Kuinka lihan kulutus jakautui Suomessa sotavuosina? Laskelmassa on mukana sianlihan ja naudanlihan lisäksi kaikki muutkin lihalajit. Pohjana on malli, jonka mukaan armeijan ja maatalousväestön tuli saada suurin piirtein normaalit ruoka-annokset, jotta Suomi olisi selvinnyt jatkossakin. Laskelmassa heidän annoksensa otetaan "päältä pois" ja loppu jaetaan tasaisesti muille kansalaisille.

Tarve 38-39 Yks
Koko maan tarve 135 milj. kgV 1938-39 mukaan laskettu keskiarvo
Tarve henkeä kohti 36 kg / hlö/vRauhan ajan keskim. kulutus
Tuotanto 1942 Yks
Tilastojen mukainen tuotanto 76 milj. kg
käytettä­vissä henkeä kohti 21 kg / hlö/vLiha tasaisesti jaettuna koko kansalle
Elintarvik­keiden jako 1942 Yks
a) Armeija ja maatalous
- ihmisiä 1,4 milj. hlöArmeija, viljelijä­perheet (keskim.)
- tarve 51 milj. kgRauhan ajan kulutuksen mukaisesti
b) Muut suomalaiset
- ihmisiä 2,4 milj. hlöKortteja tarvitsevia (min 2,1 ja max 2,7 milj.)
- tarve 88 milj. kg2,4 milj. ihmisen tarve
- elintarvik­keita käytettä­vissä 25 milj. kg2,4 milj. ihmiselle jäävä osuus sadosta
- henkeä kohti 10,4 kg/vLihaa henkeä kohti koko vuodeksi
- osuus tarpeesta
28,50%

Laskelman tarkastelua

Eri lähteistä kerätyt tiedot ovat todella lähellä toisiaan; salakauppa on pääosin rajautunut koskemaan laillisesti hankitun lihan laitonta myyntiä

Laskelman mukaisesti siviileille olisi jäänyt 25 milj. kg ja virallisen tilaston mukaan kauppaan tuli 26 milj. kg.

Raskaan työn tekijöille jaettiin 11,1 kg lihaa (kilohinnan mukaan naudanlihaksi muutettuna) vuoden 1942 aikana, mikä istuu hyvin yhteen laskelman antaman tuloksen 10,4 kg/hlö kanssa. Laskettaessa sika ja nauta erikseen lihamäärä on ollut reilu 9 kg.

Salovaaran mukaan lihan tuotanto ja tuonti olivat yhteensä 75,8 milj. kg. Laurila puolestaan on tarkastellut kulutusta, joka hänen mukaansa oli yhteensä 70,5 milj. kg

Tämä yhtälö toteutui: suomalaiset siviilit saivat 1/3 ... 1/4 rauhan aikana kulutetusta lihamäärästä. Valvonnan ulkopuolella, salassa kasvatettujen eläinten ja kotiteurastuksen ohessa salattujen lihojen myynti mustassa pörssissä on ollut varsin vähäistä.

Lähdekirjallisuus

Karli Salovaara, Säännöstellen selvittiin, sivut 102-104.

Eino Laurila, Kulutus Suomen kansantaloudessa vuosina 1900-1975, s 628-633.

Suomen tilastollinen vuosikirja 1943, s 335.

Seppo Jyrkinen - palaute ät jyrkinen.fi