"Tee-itse -kotisivut kuulostaa periaatteessa hyvältä, mutta, mutta..."
Jyrkisen logo

Julkaisu­järjestelmät, "tee-itse" kotisivut

Markkinoilla on useita tee-itse järjestelmiä, joiden avulla periaatteessa kuka tahansa voi tehdä itselleen kotisivut koodausta opettelematta. Riittää, että opettelee käyttämää tee-itse järjestelmää. Tällaisia ovat esimerkiksi WordPress, Drupal ja Kotisivukone.

Sisällön syöttö sivuille koskettaa yleensä 10-30% suuruista osaa kotisivujen toteutuksesta.

Selaimella käytettävät julkaisujärjestelmät ovat hyviä valintoja silloin, kun sivuja tulee päivittää todella usein, tai päättäjä haluaa kokeilla erilaisia vaihtoehtoja henkilökohtaisesti. Niiden avulla voi olla mahdollista hallita suuria kokonaisuuksia helposti.

Nopeatempoiseen ja kortistomaiseen informaation tuottamiseen.

Sisällönhallinta­järjestelmä on

Hyvä ratkaisu, kun materiaalia tulee vaihtaa joka viikko
Tapauskohtaisesti hyvä tai huono, jos materiaalia vaihtotaajuus on viikosta kuukauteen
Hyödytön ratkaisu, kun materiaalia tulee vaihtaa kerran kuukaudessa tai harvemmin

Sisällönhallinta­järjestelmä on harkinnanarvoinen vaihtoehto kaikessa kortistomaisessa informaation esittämisessä. Se sopii suuren tuotesortimentin esittelyyn, jossa jokainen tuote esitellään samanoloisesti samanoloisella ilmiasulla. Poikkeukset valmiiksi tehdystä pohjasta vaativat jo hieman syvällisempää ymmärrystä ollen helposti kalliita toteuttaa.

Kaksi periaatteetta

Pelkkä sisältö - sisällönhallinta­järjestelmä

Yrittäjä valitsee suuresta valikoimasta valmiin pohjaratkaisun. Ne ovat eräänlaisia sähköisiä ”lomakkeita”, johon yrittäjä syöttää selaimen avulla tekstit ja kuvat.

Sekä rakenne että sisältö

Sivut valmistaa ei-ammattilainen alusta loppuun. Sitä ennen hän tietenkin joutuu opettelemaan kyseisen ohjelman salat.

Sivunvalmistus pohjautuu valmiisiin elementteihin. Sivuntekijä valitsee rajallisesta valikoimasta lomakkeen ja lisäpalikat, ja sitten rakentaa niiden avulla sivuston rungon syöttäen siihen kuvat ja tekstit.

Vaatii jo jonkin verran kotisivumaailman ymmärrystä eikä sovi aloittelijalle.

Kotisivujen toteutuksen erittely

Tee-itse järjestelmiä käytettäessä ammattilaisen näkemys asioiden hoitamisesta jää pois. Vastuu siirtyy tekijälle.

Tee-itse järjestelmien avulla saadaan messuilmoitukset kätevästi käyttöön, mutta normaaleja kotisivuja ajatellen kaksisia säästöjä ei ole saavutettavissa.

Ennen sivuston toteutusta on tietenkin ymmärrettävä, millainen on tulevan sivuston luonne. Mitä tarkoitusta varten se rakennetaan.

Kotisivujen toteutuksen ja päivityksen osia:

sivuston periaatesuunnittelu
materiaalin harkittu valinta
tekstin tuottaminen yrityksessä
tekstin muokkaaminen sivuntekijän toimesta
valokuvaaminen
kuvien valinta ja muokkaus
sivujen runkorakenteen suunnittelu ja toteutus
materiaalin syöttäminen sivuille
materiaalin laitto verkkoon

Pääsääntöisesti julkaisujärjestelmät vaikuttavat ainoastaan muutamaan viimeksi mainittuun.

Julkaisu­järjestelmien ongelmia

Kannattaako yrittäjän maksaa siitä, että hän saa itse tehdä omat kotisivunsa?

Yrittäjän oma osaaminen ja ajankäyttö

Tee-itse järjestelmä edellyttää yrittäjältä runsaasti ylimääräistä aikaa ja ennen kaikkea innostusta. Tai sitten palvelut on ostettava ulkopuoliselta.

Kotisivujen ylläpidossa kuvien ja tekstien vaihtaminen ovat pieniä asioita. Isompi asia on ymmärtää, millaiset sivut ovat yritykselle sopivat. Samoin on ymmärrettävä, kuinka sivut käyttäytyvät eri ympäristöissä; eri käyttöjärjestelmillä, eri selaimilla, kännyköiden 5cm ruuduissa ja puolimetrisissä toimistonäytöissä. Joko osaaminen hankitaan yrityksessä itsessään, tai sitten sen joutuu ostamaan ulkopuolisilta.

Työaikaa vaativat mm järjestelmään perehtyminen, sivuston toteutus ja sen ylläpito. Samoin toistuvat tietoturvapäivitykset. Ongelmalliseksi saattaa muodostua materiaalin vaihto useamman vuoden päästä, kun toteutushetkellä hankittu osaaminen on jo hiipunut.

Valmiit järjestelmät sitovat yrittäjän kerran tekemäänsä valintaan, myös henkisesti. Kotisivujen eräs hyödyllisimmistä ominaisuuksista, joustava mukautuminen yrityksen tarpeisiin, jää lapsipuolen asemaan. Kynnys isojen muutosten tekemisiin kasvaa.

Tietoturva

Selaimilla käytettävien tee-itse sivustojen eräs suurimpia ongelmia on vuotava tietoturva, johon yrittäjän on syytä paneutua aivan tosissaan.

Jo valintavaiheessa tulee selvittää, onko kiinnostavan järjestelmän ja sivupohjan tietoturva kunnossa. Niiden turvallisuudesta tulee huolehtia myös tulevina vuosina, mikä tarkoittaa tietoturvapalveluitten ostamista ulkopuolisilta.

Etenkin maksuttomien pohjien käyttöön liittyy riski, että niiden tietoturva on vanhentunut. Opiskelijain harjoitustöitä ei pidetä vuositolkulla ajan tasalla.

Kaikista selaimilla käytettävistä järjestelmistä löytyy tietoturva-aukkoja, minkä vuoksi niitä joutuu toistuvasti päivittämään. Aukkoja voi löytyä lisäosista, teemasta, perusosasta - tai yrityksen omien koneiden tietoturvasta. Päivityksiin on varattava resursseja.

Myös samalla palvelimella oleva ja samaa moottoria käyttävä sivusto, jonka tietoturvasta ei piitata, on muiden sivustoille uhka. Elikkä sivusto, jonka olemassaolosta muilla yrityksillä ei ole edes mitään tietoa.

Traficomin Kyberturvallisuuskeskuksen Ajankohtaista sivun tiedotteet koskevat kaikenlaisia tietoturvauhkia.

Erittäin tärkeää on valita sellainen palveluntarjoaja, joka omasta puolestaan huolehtii palvelimen tietoturvasta. Ja joka tylysti poistaa palvelimeltaan sellaiset maksavat asiakkaat, jotka eivät pidä sivujaan ajan tasalla.

Rajoituksia

Julkaisujärjestelmät ovat periaatteessa näppäriä, mutta kuten minkä tahansa työkalun kohdalla, siitä helppoudesta joutuu maksamaan rajallisissa ominaisuuksissa. On myös erittäin suuri vaara, että yrittäjä tekee sivut itseään varten lentävine laatikoineen. Tyrkyttää näennäisviihdettä asiakkaansa unohtaen; sokeus omille virheille on yleinen inhimillinen ominaisuus.

Järjestelmät ovat helppoja ainoastaan, kun toimitaan ohjelman omilla ehdoilla. Mikäli halutaan sellaisia ominaisuuksia, joihin valmispohjassa ei ole varauduttu (kuvagalleriat, taulukot yms), muutosten tekeminen on todella kallista, tai mahdotonta.
Tee-itse järjestelmät eivät ymmärrä hakukoneissa esiintuloa, vaan ainoastaan julkaisevat yrityksessä tuotettua tekstiä ja kuvia mekaanisesti. Hakukoneoptimointi ei ole koodikikkailua.
Sivunteko-ohjelmat eivät myöskään huomioi internetin kehitystä automaattisesti, vaan siihen tarvitaan ammattilaisen osaamista. Ja sen ammattilaisenkin on pidettävä osaamistaan yllä jatkuvasti.
Valokuvien käsittelyssä ja kaikessa muussakin visuaalisessa toiminnassa ihmissilmä ja ihmisen harkintakyky ovat ikuisesti tarpeen.
Yritys sitoutuu - järjestelmästä riippuen - tietyn operaattorin asiakkaaksi hyväksyen sen monopolihinnoittelun. Operaattorin vaihtaminen edellyttää pahimmillaan koko sivuston uudelleenrakentamista.
Kaikkein helpoin vaihtoehto tietenkin on, että kotisivuasiat ulkoistetaan ammattilaiselle. Aivan kuten kirjanpitokin.
Kotisivupalvelu Jyrkinen
0400 556 182
seppo ät jyrkinen.fi