Kompostorit ja muut laitteet

2002
   
  ETUSIVU
  KOMPOSTOINTI
  LAITTEET
  > Rumpukompostori
  > Mittatietoja
  > Kapasiteetti
  MIKSI?
  KUSTANNUKSET
  
 
Kompostori on mekaaninen laite, jota tulee hoitaa kuin elollista olentoa
 
 

Laitteet prosessin myötä

Kompostoinnissa tarvittavat laitteet riippuvat itse prosessista: minkälaisia jätteitä käsitellään ja mitä kompostilla aiotaan jatkossa tehdä.

Maatilan omien lantojen kompostointi omia peltoja varten tarvitsee kevyen kaluston. Sen sijaan taajamien biojätteiden käsittely kaupassa myytäväksi tuotteeksi on jo teollinen prosessi.

Vähimmäisvaatimukset

• massojen esisekoitus (traktorin etukuormain)
• lastaus rumpuun (etukuormain)
• syöttö rummun sisälle (rummun oma syöttöruuvi)
• pyöritys ja ilmastus (hydraulinen pyöritys, 1-2 ilmastuspuhallinta)
• ulosotto rummusta (rummun oma poistoruuvi)
• siirto jälkiaumaan (traktorin peräkärri)
• jälkiaumaus (tiivis maapohja y-viranomaisten vaateiden mukaan)

Suurimittakaavainen jätteenkäsittely 

Kunnallinen jätehuolto vaatii huomattavasti enemmän työvaiheita ja myös laitteita. Nimenomaan silloin, kun pyritään tekemään laadukkaita lopputuotteita.
 

Kompostikentän teko

Joskus ennenvanhaan kompostikentäksi kelpasi mikä tahansa tasainen maapala. Tänä päivänä aumakompostointiin tarkoitetun kentän hinta on 30-40 euroa neliöltä. Jälkiaumakenttä on jo halvempi rakentaa.
 
• pohjatyöt, mm soratäyttö ja salaojitus
• asfaltointi
• vesien keruujärjestelmä 
• säätöaineiden (yleensä kuori ja turve) vastaanotto ja varastointi sateilta suojassa ja mieluiten lämpiminä
• kaluston säilytystilat
• henkilökunnan saniteettitilat
Toimet ennen kompostointia 
• roska-aineksen poisto (muovikassit yms)
• seulonta
• jätemateriaalin murskaus
• punnitus tai muu mittaus (sekä jäte että säätöaineet)
• massojen analysointeja (hiilen määrä, typen määrä, veden määrä, seoksen ilmavuus...)
Prosessin kestäessä tulee tehdä
• poistokaasujen puhdistus
• kentälle erottuvien nesteiden (myös lumet ja sadevedet) keruu ja puhdistus tai pumppaus puhdistamolle
• puhdistettujen vesien johtaminen maastoon
Kompostoinnin jälkeen riittää vielä töitä
• jälkiaumojen peittäminen
• rakeistaminen
• pussitus
• kalkin tms seostaminen
• valmiin kasvualustan teko
• massojen analysointeja (ravinteet, kypsyysaste, raskasmetallit...)
• lopputuotteen hyötykäyttö
 
 

Jätteiden jalostus lannoitteeksi tarvitsee paljon laitteita, oli menetelmä mikä tahansa. Yhteistyössä on järkeä.