Miksi kompostointi kannattaa?

2002
   
  ETUSIVU
  KOMPOSTOINTI
  LAITTEET
  MIKSI?
  > Ominaisuudet
  > Ympäristö
  > Viljelyetuja
  > Tehokas rumpu
  > Bakteerien tuho
  KUSTANNUKSET
  
 
Kompostointi on parhaimmillaan jalostusmenetelmä ja vasta toissijaisesti jätteen hävitysmenetelmä
 
 

Hyödylliseksi tuotteeksi

Orgaaniset jätteet voidaan jalostaa lannoitteiksi kompostoimalla. Miinus-merkkisestä tavarasta tehdään plus-merkkistä. Se on enemmän kuin pelkkä jätehuolto, jossa miinus-merkkisestä tavarasta tehdään arvotonta nollatuotetta. Pieni lisä jätteen käsittelyyn tuottaa usein hyvän tuloksen myös oman kukkaron kannalta.

Kehityksen suunta

Jokaisen jätteitä käsittelevän kannattaa katsoa tulevaisuuteen. Lainsäätäjä kiristää ympäristöruuvia joka vuosi. Sellaiset ratkaisut, jotka juuri ja juuri kelpaavat tänään, joudutaan ennen pitkää panemaan uusiksi. Se on kaikkein kallein vaihtoehto.

Huomattava osa maamme kaatopaikoista on suljettu 10 v aikana. Jäljelle jäävät laitokset veloittavat satakunta euroa biojätetonnista (v 2012 Kukkuroinmäki 91,84 e/tonni). Vuosituhannen vaihteessa hinta oli muutama kymppi.

Kaatopaikan käytön kustannusrakenne ja kehityksen suunta:

Kustannus Kehityksen suunta
Kuljetus kaatopaikalle Kuljetusmatkat kasvavat ja kallistuvat pienkaatopaikkojen sulkeutuessa
Jätemaksu Julkisissa palveluissa yleistyvä vaatimus kustannusvastaavuudesta sekä kuntien heikko talous johtavat jätemaksujen kasvuun
Maahan haudattavan jätteen lisä Orgaanisista jätteistä peritään jätemaksu kaksinkertaisena (tämä käytäntö on jo yleinen)
Jätevero Kaksinkertaistuu 15 eurosta 30 euroon vuoden 2005 alussa (tämä vero oli tuntematon asia vielä vuosituhannen vaihteessa). Ja jatkaa kasvuaan...

Kompostointi voi olla sivuelinkeino

Lakien tiukkeneminen toisaalta myös luo uusia mahdollisuuksia. Kompostointipalvelu on lähitulevaisuuden yritystoimintaa. Sille on tulossa sosiaalinen tilaus.

Oman jätehuollon (= lannoitteen jalostuksen) ohessa voi hankkia lisätuloja taajamien ja elintarviketuotannon puhtaita jätteitä kompostoimalla. Nyrkkikaava: rummun koon kasvu 100 % kasvattaa investointikustannuksia 50 %.

Kaatopaikkojen hintojen noustessa, muodostuu osaaville yrittäjille mahdollisuus pienimuotoiseen palvelutoimintaan.

 
 

Ympäristölait kiristyvät vuosittain. Kompostoijan kannattaa katsoa tulevaisuuteen. Se tulee halvemmaksi.