5.5.2016
« Kotisivupalvelu Jyrkinen

Leiri – kaupunginosa Lappeenrannassa

 

Päivämääriä Leirin historiassa

1892 Venäjän keisarin vahvistamassa Lappeenrannan asemakaavassa esiintyy Leirin kaupunginosa

16.5.1936 asemakaavamuutos, jolla alue määriteltiin asuinalueeksi aiemman teollisuusalueen sijaan

2.10.1940 Sosiaaliministeriön lahjatoimikunta hyväksyi Ruotsin lahjatalojen (22 kpl) sijoittamisen alueelle

21.2.1941 kaikki rakennukset rekisteröitiin tonteilleen saman päivänä

1941 rakennuksiin tehtiin omistajien toimesta avoverannat

1941 Lappeenrannassa oli asukkaita 11.544 ja Lauritsalassa 9.055 eli yhteensä noin 21.000

1949 tehtiin piha-aitaukset

1950-luvulla Leirin asumislähiöksi nimetyllä alueella noin 1.400 henkeä

1956 Lappeenrannan yleiskaava tehtiin uudelleen arkkitehti Olli Kivisen toimesta

1965 päätettiin alueen asemakaavaa muuttaa siten, että alueesta tulisi kerrostaloalue

26.1.1970 kaupunginvaltuusto hyväksyi kaavamuutoksen V Leirin kaupunginosan kortteleille 11, 12 ja 14: kerrostaloalueen keskelle tuli puisto

1970 luvulla kaupunginvaltuusto kumosi kaavamuutoksen ja päätti säilyttää ja suojella ruotsalaiset lahjatalot

1982 alkoivat asukkaat lunastaa tontteja pois kaupungilta

1990 -luvulla Ratsukatu ja Ihalankatu saivat asfalttipinnoitteen

15.11.2008 alkuperäisiä asukkaita kadun varrella asuu enää Elina Kuronen ja Kerttu Rouhiainen