"Kotisivut ovat yrityksen työkalu, eivät internetjuttu"
Jyrkisen logo

Internet­markkinointi - markkinointi verkossa

Yrityksen tulee olla siellä, missä asiakkaatkin ovat. Asiakkaan ensimmäinen kosketus yritykseen tapahtuu usein internetin kautta. Ja se vaikutelma on erittäin pysyvä, niin hyvässä kuin pahassakin.

Mitä tärkeämmästä asiasta on kyse, sitä enemmän ostos muistuttaa prosessia. Ensin hankitaan tietoa, sen jälkeen etsitään tuotetta ja vasta viimeisessä vaiheessa myyjää. Pikkutavaralla myös hintaa.

Markkinoinnin työkalujen määrän lisääntyessä perinteisten menetelmien merkitys heikkenee, joskaan ei katoa.

Pienyritys ja internet

Millaisille yrityksille omia kotisivuja painottava ja hakukoneoptimointia hyödyntävä internetmarkkinointi sopii? Mitä useampi kohta alla olevissa luettelossa istuu yritykseen, sitä suurempaa hyötyä internet tarjoaa.

Yrityksen näkökulma

asiakasyritysten kaikkia päätöksentekijöitä on vaikea tavoittaa henkilökohtaisesti
tuotteilla on rajallinen määrä kilpailijoita (valmistajia ja etenkin myyjiä)
on aidossa kilpailutilanteessa
sijaitsee jossain muualla kuin Kehä III tietämissä (erityisesti, jos yritys sijaitsee Tampereen tasalta pohjoiseen tai Lahdesta itään)
omaa rajalliset voimavarat, jotka eivät mahdollista kaikilla messuilla esiintymistä
myy tuotteita (ml palvelutuotteet), jotka on selkeästi nimettävissä asiakkaan käyttämällä kielellä
tuotteita voidaan toimittaa kilpailukykyisesti ympäri Suomea

Yrityksen asiakas

on ostamassa tuotetta ensimmäistä kertaa
on vapaa ostamaan keneltä tahansa pitäen myyjät kilpailutilanteessa
voi ostaa tuotteen mistä päin Suomea / maailmaa tahansa
etsii verkosta (tuote)tietoa ostamista varten

Kansainvälinen markkinointi

Internetin ainoat rajat ovat ne, jotka yrittäjä itse itse itselleen asettaa.

Kansainvälisyys on oleellinen osa internetin rakennetta ja se tarjoaa erittäin kustannustehokkaan menetelmän rajat ylittävään markkinointiin. Suomalaisyritysten sivuja luetaan missä päin maailmaa tahansa. Allekirjoittanut on tehnyt kotisivut eläkeläispariskunnalle, joiden yritys on myynyt tuotteitaan useisiin Euroopan maihin ja Pohjois-Amerikkaan pelkästään kotisivujen avulla.

Menestyminen vierailla kielillä on mahdollista, mutta erilaista ja ankaran kilpailun vuoksi vaikeampaa kuin Suomessa. Muu maailma on tuhat kertaa Suomea suurempi. Työtä on tehtävä pitkäjänteisesti useita vuosia.

Tärkeää on valita oikeanlainen tuote ja laatia sille sopiva strategia. Pelkkä käännöstyö suomen kielestä lontoon murteelle on huono valinta.

Kävijöiden määrä - tilastointi

Tilastointipalvelut antavat kuvan kotisivujen liikenteestä. Tilastoista selviää paitsi kävijöiden määrä, myös kiinnostuksen kohde, mikäli sivut on suunniteltu tämä huomioiden. Se kertoo, montako asiakasta on tullut Googlen kautta, montako muita teitä.

Markkinoinnin ohjauksen kannalta on hyödyllistä laskea, montako euroa yritys on joutunut yhdestä asiakkaasta maksamaan. Paljonko euroja on sijoitettu kotisivuihin, paljonko yritysluetteloihin ja paljonko messutoimintaan. Suhdeluku euroa/vierailu vaihtelee erittäin paljon ja suuruusluokkaerot esimerkiksi 1:10 ovat normaaleja.

Normaali tilastointi saattaa kertoa, millä sivulla asiakas on ollut ennen yrityksen omia sivuja (eli miltä sivulta on tullut), mutta selvittää ainoastaan satunnaisesti sen, missä yrityksessä vierailija työskentelee. Tämä "tirkistelyominaisuus" on usein kiinnostava, mutta tehoton.

Toisaalta on muistettava, että tilastoissa esitetyt luvut pitävät paikkansa suuruusluokkina ja suhteellisina ilmiöinä. Kaikkiin internetin tilastoihin on suhtauduttava varauksella ja niitä kannattaa hyödyntää, mutta niihin ei pidä uskoa.

Mainonta Googlessa

Hakukoneen tuloslistauksen yläosassa (joskus myös alaosassa tai oikeassa reunassa) näkyy maksullisia ilmoituksia. Mainoksia, Sponsoreita, Ad Wordseja... Niiden järjestys määräytyy huutokaupan perusteella: eniten rahaa Googlelle tarjonneet ovat keulilla.

Yrityksen maksama ilmoitus tulee esiin silloin, kun joku käyttää yrityksen valitsemaa hakusanaa. Ilmoittaja saa tehdä useita valintoja, jotka auttavat kohdentamaan mainonnan halutulle kohderyhmälle.

Joka kerta, kun joku klikkaa ilmoitusta, se maksaa yritykselle joitain kymmeniä senttejä tai jopa euroja. Hinta vaihtelee sanakohtaisesti, joten 1.000 klikkausta yhdellä sanalla voi maksaa 1.000 euroa ja toisella sanalla 500 euroa. Kustannuksia teettää myös yrittäjän oma työaika ja mahdollisen ulkopuolisen asiantuntijan palkkio. Asiantuntijan käyttö on suositeltavaa.

Klikattavat mainokset ovat sitä hyödyllisempiä, mitä enemmän yrityksellä on työntekijöitä:

jos 30 hengen yritys sijoittaa rahaa 600 euroa, saadaan laskelma: 600€/30 = 20€ työntekijää kohti.

jos kahden hengen sijoittaa saman summan, saadaan laskelma 600€/2 = 300€ työntekijää kohti.

Kannattaa huomata, että kun yrittäjä itse klikkailee omia mainoksiaan, niin hänen tililtään lähtee rahaa myös silloin!

Sopii hyvin, kun

tuotesortimentti on pieni

asiakkaita ja siten klikkauksia on vähän

kilpailijoita on vähän

lanseerataan tuoteuutuus ja se halutaan esille kustannuksista piittaamatta

tarvitaan nopeasti lisätehoa markkinointiin

Huonoja puolia:

pitkässä juoksussa tulee kalliiksi varsinkin, jos asiakkaita on paljon ja kilpailu ankaraa

useimmat googlaajat ymmärtävät pikkuilmoitusten olevan maksettuja mainoksia ja ihmiset mielellään ohittavat sellaiset, jos tarjolla on muunlaista informaatiota

vaivattomuutensa vuoksi ohjaa yritystä itseään lyhytjänteiseen ja myös tehottomaan markkinointiin

Sosiaalinen media - SOME

Vapaasti määriteltynä: "Avoimessa internetyhteisössä tapahtuvaa inhimillistä kanssakäymistä."

Sosiaalinen media on massailmiö, johon sisältyy tutkimisen arvoisia markkinoinnin työkaluja.

Yritysten kannalta sosiaalinen media tarjoa uusia väyliä, mutta sen kanssa voi myös polttaa näppinsä. Sosiaalinen media on aina julkista esiintymistä, myös silloin kun yrityksen edustaja toimii nimimerkin suojassa.

Tyytyväisten asiakkaiden muodostama viidakkorumpu on kautta aikain ollut tehokkain ja edullisin markkinointimenetelmä. Internetin ansiosta asiakkaiden vaikutus – hyvässä ja pahassa – on dekadia suurempaa kuin suullisessa viestinnässä.

Sosiaalinen media tarjoaa mahdollisuuden "mukana olemiseen" ja aktiiviin kommunikointiin. Kavereiden kanssa asioidaan mielellään. Se vastaa kahvikupin tarjoamista yritykseen tulleelle vieraalle; sinällään se ei ole lainkaan asia, mutta sen puuttuminen on asia.

Huomionarvoisia seikkoja

Sosiaalinen media on lähtökohtaisesti henkilökohtaisen kanssakäymisen väline.
Internetiin laitettu kirjoitus on luonteeltaan pysyvä poiketen jyrkästi viikon sisään paperikeräykseen päätyvästä sanomalehden yleisönosaston kirjoituksesta.
Mielipiteen lausujia on Suomessa 5 miljoonaa eikä mitään asiaa voi vaieta kuoliaaksi.

Yritykseltä yritykselle - BtoB

Sosiaalinen media tarjoaa varsin rajallisia hyötyjä BtoB maailmalle.

Keskustelupalstoilla voi jakaa asiatietoa omasta alastaan. Kapean sektorin palstat on usein pystytetty juuri tällaista varten.

Palstoilla esiintyminen vastaa yrityksen logolla varustetun auton liikennekäyttäytymistä tai myymälän asiakaspalvelua. Molemmissa edellytetään rehellisyyttä ja toisten - myös kilpailijoitten - kunnioittamista. Oman yrityksen mainostaminen palstoilla on hyödyllistä, jos esiintyy kullekin palstalle sopivalla strategialla ja selkeästi yrityksensä tunnusten alla. Sekä tietenkin palstalla yleisesti hyväksyttyjen pelisääntöjen puitteissa.

Yksi hyöty, mitä sosiaalinen media BtoB maailmalle tarjoaa, on Youtube. Sinne voi laittaa kapean sektorin videoita joihin voi omilla kotisivuillaan viitata. Jopa upottaa omille kotisivuilleen. Fiksulla otsikoinnilla tieto leviää ostavaa asiakaskuntaa laajemmallekin joukolle.

Facebook-tyyppisten välineiden hyödyntäminen saattaa onnistua sopivan persoonan ja ryhmän avulla.

Yritykseltä kuluttajalle - BtoC

BtoC maailma ja sosiaalinen media ovat hyvin lähellä toisiaan.

Facebookit ja vastaavat on tehty ihmiseltä-ihmiselle kontaktien ylläpitoa varten ollen varsin MINÄ keskeisiä ja lyhytjänteisiä, hieman keskustelunoloisia. Ne tarjoavat mahdollisuuden fanitukseen, jota voi hyödyntää tuotemerkkien rakentamisessa.

Keskustelupalstat puolestaan tarjoavat pysyvän kontaktimahdollisuuden. Ne alkavat keskustelusta, mutta pitkäkestoisuutensa ansiosta laventuvat lähemmäs sanomalehtiä ja aikakauslehtiä. Niiden luonne korostaa itse asiaa "minän" asemesta, ja tarjoavat mahdollisuuden syvälliseenkin asiain käsittelyyn. Palstan periaatteista ja teknisestä toteutuksesta riippuen aikajänne voi olla huomattavan pitkä.

Youtube tarjoaa mahdollisuuksia. Tuotteiden käyttöesimerkit kertovat usein ohjekirjaa helpommin, kuinka jotakin kodinkonetta käytetään. Harkiten tehty video vastaa kädestä pitäen -opastusta.

Instagram ja Pinterest sopivat kuvien jakamiseen, mikäli se istuu yrityksen markkinointifilosofiaan.

Twitter sopii voimakkaan profiilin yrityksille. Kaikille sellaisille, joilla on runsaasti faneja. Esimerkiksi taiteilijoiden ja urheilijoiden markkinointiin.

Enemmänkin niitä on ja lisää tulee...

Mille yritykselle sosiaalinen media sopii?

Lastenvaatteita valmistavalle perheyritykselle sosiaalinen media sopii erittäin hyvin. Tällaisessa yhdistyvät:

henkilökohtaiset kontaktit asiakkaisiin
toistuvat ostotapahtumat (lasten kasvaminen)
useita vuosia kestävät asiakassuhteet
korostetun inhimillinen kohtaamistilanne
soveltuvuus kanssakäymiseen itse ostosta laajemmin (lasten kuulumiset)
asiakkaat ovat mielellään kontaktissa keskenään myös median ulkopuolella (vaatteiden kierrätys)
omat tuotteet ja niiden räätälöinti ja valmistus tietylle asiakkaalle

Vastaavia ovat kanta-asiakkaiden kansoittamat lähiöravintolat, kuntokoulut, urheiluseurojen taustayritykset jne. Etenkin sellaiset yritykset, joiden asiakaskunnalla on luonnostaan kontakteja toistensa kanssa. Tällöin yritys toimii keskipisteenä ja vain organisoi kanssakäymistä saaden siinä sivussa myönteistä imagoa ja parhaimmillaan myös myy omia tuotteitaan.

SOME on työkalu

Yrityksen oma aktiivisuus on avaintekijä mikä erottaa sosiaalisen median erittäin voimakkaasti normaaleista kotisivuista.

Vaikka kotisivuja kannattaisikin päivittää vain kerran vuodessa, niin myymälässä asiakkaalle on vastattava samantien. Sosiaalinen media vaatii samaa: jos yritys haluaa hyödyn itselleen, sen on oltava läsnä juuri silloin, kun asiakkaalla on asiaa. Nopeat saavat edun. Huomenna on liian myöhäistä.

Tosin on syytä muistaa myös se, että ei viestitä asiakkailleen liikaa, koska silloin viestintä muuttuu roskapostiksi.

Mikäli yritys alkaa harkita somen hyväksi käyttämistä, sen kannattaa laatia "sosiaalisen median strategia". Mieluiten yhdessä asiantuntijan kanssa; ulkopuolisen näkemykset uudesta asiasta ovat erittäin arvokkaita.

Kriittisiä näkökulmia

Yrityksen kannalta

Tarjolla olevien välineiden suuri määrä ja aktiivisuusvaatimus edellyttävät yritykseltä vastaavia panoksia. Sosiaalisen median tarvitsema työ on aina muusta pois. Pienyrityksen kannalta tilanne muodostuu varsin vaativaksi. Siitä tulee yrittäjälle elämäntapa - tai sitten se kuihtuu pois markkinointivälineiden valikoimasta. Kerran kuussa tapahtuva viestintä kertoo välinpitämättömyydestä ollen yritykselle vahingollista.

On myös arvioitava sitä, millä panoksilla saadaan minkäkin verran hyötyä. Meneekö viesti perille - ja kuinka monelle? Markkinoinnin ideana on asiakkaan mieleen jääminen uskottavalla tavalla; massasta tulee erottua. Pelkkä mukana oleminen kerryttää kyllä kokemusta, mutta ei suoranaisesti auta bisnestä.

Vastaanottajan kannalta

Vastaanottaja hukkuu nopeasti informaatiotulvaan, mikä on jo toteutunut paperipostilaatikon kohdalla. "Ei mainoksia, olkaa hyvä" on aika monen postiluukun ohessa. Eri medioitten kautta tuleva informaatio on hyötykäytön näkökulmasta pääosin arvotonta. Mikään mekanismi ei lajittele sitä vastaanottajan tarpeitten mukaiseksi.

Niin kauan kuin uutuudenviehätystä riittää, some maistuu hyvältä. Vaan tarpeettoman informaation tulvaan ennen pitkää kyllästyy. Ilmiö on jo tullut esiin sähköposteissa, joissa roskapostisuodatus on itsestään selvyys.

Onnistunut markkinointi jää asiakkaan mieleen uskottavuutta rakentaen.
Kotisivupalvelu Jyrkinen
0400 556 182
seppo ät jyrkinen.fi