Juutalaiset sotavangit Järjestelyleiri 2:ssa

Seppo Jyrkinen, 2.3.2016 (alk. 12.4.2015)

Lähes puolitoista vuotta sodan alkamisen jälkeen syksyllä 1942 Järjestelyleiri 2:n päällikkö sai käskyn, jonka mukaan juutalaiset sotavangit tulisi sijoittaa samaan parakkiin muista vangeista erillään. Poliittisten sotavankien lähettäminen Saksaan oli päättynyt hieman aikaisemmin.

Järjestelyleirissä oli 2.000-3.000 vankia ja sen tuli varautua vastaanottamaan 150 juutalaissotavankia. Suomessa olleista 333 juutalaista uskontoa tunnustaneista sotavangeista tälle leirille sijoitettiin lopulta 218 vankia. Heidän osuutensa oli siten suuruusluokkaa 10% leirin koko vankimäärästä.

Syy erikoiseen järjestelyyn on jäänyt historiantutkimuksessa epäselväksi. Perustamisen ajankohta ja ohjeistus kuitenkin kertovat, että kyseessä on ollut normaalista poikkeava toimenpide.

Suojelu toisilta vangeilta?

Varsin usein syyksi on arvioitu Päämajan halu suojella juutalaisia sotavankeja toisilta vangeilta. Pogromeita oli ollut Venäjällä vain parisenkymmentä vuotta aikaisemmin ja Stalin hävitti systemaattisesti sekä kansallista että uskonnollista ajattelua.

Mikäli näin olisi ollut, pitäisi löytyä leirien laatimia raportteja tai edes viitteitä merkittävistä, juutalaisiin kohdistuneista väkivaltaisuuksista. Kiusantekoa on kyllä tapahtunut, mutta ei mitään niin merkittävää, että se perustelisi juutalaissotavankien erottamista muista.

Saksaan lähettäminen?

Leirin on myös väitetty olleen valmistelua juutalaisten sotavankien Saksaan lähettämiseksi. Tätä vastaan ovat ainakin seuraavat seikat:

ruoka- ja vaatehuolto leirillä olivat paremmat kuin suomalaisilla siviileillä

sotaa oli käyty lähes puolitoista vuotta, kun leiri perustettiin

vankien olemassaolo tehtiin (armeijan hyväksynnällä) tiettäväksi siviilien toimesta aina Ruotsissa asti, josta heille toimitettiin ruokaa ja vaatteita

Suomen ja Saksan välillä vaihdettiin liki 3.000 sotavankia ilman erityisiä leirejä, joten 300 vangin vaihtaminenkaan ei olisi leiriä edellyttänyt

leirille ei siirretty politrukkeja, joista suomalaiset kaikkein mieluimmin olisivat halunneet päästä eroon (itse asiassa politrukkien - niin juutalaisten kuin muidenkin - lähettäminen Saksaan oli päättynyt juuri ennen leirin perustamista)

leirille ei lähetetty upseerisotavankeja, joiden vaihtamista suomensukuisiin vankeihin saksalaiset vielä myöhemminkin ehdottivat

Seppo Jyrkinen - palaute ät jyrkinen.fi - kopiointi sallittu